Reklamace doručení Českou poštou na e-shopu pottenpannen.cz

Reklamace doručení objednávky prostřednictvím České pošty na e-shopu www.pottenpannen.cz

Pokud jste si v objednávce na e-shopu pottenpannen.cz zvolili dopravu prostřednictvím České pošty - Balík do ruky, nebo Balík na poštu, níže vám přinášíme důležité informace, jak postupovat v případě reklamace tohoto způsobu doručení.

Přestože naši kolegové ve skladu vynakládají veškeré možné úsilí při balení zboží, aby předešli těmto nepříjemným situacím, někdy, s ohledem na námi nabízený sortiment zboží, dojde k tomu, že se zboží při přepravě poškodí.

Poškozený balíček nepřebírejte

Je-li Vám doručován zjevně poškozený balíček doporučujeme Vám jej nepřebírat.
Takový balíček vrátí Česká pošta zpátky k nám (coby odesílateli) a veškeré náležitosti ve věci reklamace již budou mezi Potten & Pannen - Staněk group, a.s. a Českou poštou.
Vám samozřejmě odešleme zboží nové. I v této situaci nás, prosím, kontaktujte na emailové adrese reklamace@pottenpannnen.cz.

Poškození zjistíte až po rozbalení - reklamujte do 2 pracovních dní!

Pokud po převzetí zásilky od pottenpannen.cz doručené Českou poštou zjistíte, že je obsah poškozen, můžete uplatnit reklamaci na kterékoliv poště.

Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky. Po uplynutí této lhůty nelze nárok na reklamaci u České pošty uplatnit.

Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení.

Pro uplatnění reklamace a požadavku na náhradu škody slouží formulář „Prohlášení – náhrada škody“, který s Vámi sepíše pracovník pošty. Při přijímání reklamace se na poště pořídí písemný záznam o stavu reklamované poštovní zásilky, kopii tohoto záznamu Vám na vyžádání pošta předá.

Nárok na náhradu škody může u České pošty uplatnit jen adresát nebo osoba oprávněná jménem adresáta jednat. Upozorňujeme, že uplatnění reklamace se řídí předpisy České pošty a naše společnost nemá na její průběh vliv (článek 42 - Reklamace poškození nebo úbytku obsahu).
Více informací naleznete na stránkách České pošty: https://www.ceskaposta.cz/rady-a-navody/reklamace
Pokud potřebujete kontaktovat přímo přepravce, tedy Českou poštu, volejte na tel.: 800 104 410.

Věříme, že k těmto situacím bude docházet jen zřídkakdy a děkujeme Vám za spolupráci.


Potten & Pannen - Staněk group, a.s.