Dárková karta Potten & Pannen - Staněk

Vážený zákazníku, zde budete moci brzy ověřit zůstatek a datum platnosti Vaší dárkové karty.
Do doby zprovoznění online technického řešení Vám personál kterékoli prodejny Potten & Pannen - Staněk a butiků Kusmi Tea ochotně sdělí tyto informace přímo na prodejně. Nelze sdělovat zůstatky dárkových karet po telefonu.
Pro ověření zůstatku a data platnosti si prosím připravte číslo karty a PIN kód.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO DÁRKOVOU KARTU A DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT

 

Poskytovatel: Potten & Pannen – Staněk group, a.s.

Sídlo: Horáčkova 5, 140 00 Praha 4

Identifikační číslo: 25730452

Společnost je zapsána v OR u MS v Praze, odd. B, vl. 24011.

 

DÁRKOVÁ KARTA

Dárkovou kartu může kupující použít k platbě ve všech kamenných prodejnách Potten & Pannen – Staněk včetně Kusmi Tea butiků, a to jednoduše jejím předložením na pokladně. Dárková karta je vydávána s minimální částkou 1000 Kč, maximální částkou 100 000 Kč, kterou nelze znovu dobít. Rozlišujeme:

a) fyzickou dárkovou kartu

b) elektronickou dárkovou kartu – tato zatím není k dispozici.

Dárkovou kartu lze nakoupit pouze za plnou cenu, na její nakoupení nelze aplikovat žádnou slevu.

Aktivní zůstatek na dárkové kartě se neúročí a nemůže být zákazníkovi vyplacen v hotovosti.

 

DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT

Dárkový certifikát může kupující použít k platbě na všech prodejnách Potten & Pannen – Staněk včetně Kusmi tea butiků, a to jednoduše jeho předložením na pokladně. Dárkový certifikát je vydáván s nominální hodnotou 1 000 Kč a 2 000 Kč.

Dárkový certifikát lze nakoupit pouze za plnou cenu, na jeho nakoupení nelze aplikovat žádnou slevu.

Aktivní zůstatek na dárkovém certifikáte se neúročí a nemůže být zákazníkovi vyplacen v hotovosti.

 

PLATNOST DÁRKOVÉ KARTY A DÁRKOVÉHO CERTIFIKÁTU

Dárkovou kartu i dárkový certifikát může zákazník využít na všechno uskladněné zboží prodávané v prodejnách Potten & Pannen - Staněk na území České republiky.

Dárková karta i dárkový certifikát je platná 1 rok od vydání. Po skončení doby platnosti karty/certifikátu již nelze dále využívat, ani částku, kterou byl průkaz nabit, kupujícímu vyplatit. Dárkovou kartu ani dárkový certifikát nelze použít pro pořízení dalších dárkových karet/certifikátů.

 

PLACENÍ DÁRKOVOU KARTOU A DÁRKOVÝM CERTIFIKÁTEM

Kupující předloží dárkovou kartu v kamenné prodejně a uhradí celou kupní cenu nebo její část za zakoupené zboží. Příslušná částka bude stržena z jistiny na kartě. Zbytek jistiny nebude vyplacen a zůstane na kartě na další nákup. Použití dárkového certifikátu je možné pouze jednou bez možnosti zůstatku. Pokud by zůstatek na kartě/certifikátu nestačil k zaplacení celé kupní ceny, lze rozdíl doplatit jinými způsoby platby nebo jinou dárkovou kartou/certifikátem.

 

ZJIŠTĚNÍ ZŮSTATKU A PLATNOSTI

Připravujeme online řešení, kdy aktuální zůstatek a platnost dárkové karty si zákazník bude moci ověřit na internetové adrese: www.pottenpannen.cz/darkova-karta. K přístupu na informační stránku zákazník bude potřebovat číslo karty a PIN kód. Obě čísla nalezne na zadní straně karty. Z bezpečnostních důvodů se PIN kód nachází pod stíracím polem, které musí být pro zjištění zůstatku setřeno.

Dokud nebude aktivní online řešení, aktuální zůstatek zákazník zjistí na každé pokladně v prodejnách Potten & Pannen – Staněk včetně Kusmi Tea butiků v České republice po uvedení čísla karty.

U dárkového certifikátu není možné zjistit zůstatek ani platnost online ale pouze z informací uvedených na samotném certifikátu. Dárkový certifikát je nutné uplatnit při nákupu v plné výši své nominální hodnoty.

 

OMEZENÉ RUČENÍ

Dárková karta i dárkový certifikát je přenosný. Zodpovědnost za jeho uložení a používání nese výlučně vlastník karty/certifikátu. Při ztrátě, krádeži nebo poškození dárkové karty/certifikátu nepřebírá Potten & Pannen – Staněk naprosto žádné ručení a neposkytuje žádnou náhradu případné škody. Potten & Pannen – Staněk neručí za zneužití třetí osobou. Náhrada nebo blokace dárkové karty/certifikátu je zcela vyloučena. Nakládejte proto s dárkovou kartou/certifikátem jako s vaší hotovostí!

SOUHLAS S PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ DÁRKOVÉ KARTY A DÁRKOVÉHO CERTIFIKÁTU

Nákupem a/nebo použitím dárkové karty nebo dárkového certifikátu vyjadřuje zákazník svůj bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami použití. Potten & Pannen - Staněk si vyhrazuje právo, podmínky používání bez ohlášení změnit.

Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Tyto podmínky použití platí pro všechny dárkové karty a dárkové certifikáty Potten & Pannen – Staněk v České republice.

Ochrana osobních údajů zákazníka dle těchto VOP je zajištěna dle pravidel uvedených na internetové adrese https://www.pottenpannen.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Je-li některé ustanovení shora uvedeného neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Kontaktní údaje poskytovatele jsou údaje uvedené v záhlaví.

 

V Praze dne 1. 1. 2019

Potten & Pannen – Staněk group, a.s.

Tyto obchodní podmínky si můžete stáhnout zde.